Mezinárodní fond tatérské solidarity / International Solidarity Fund

  • Mezinárodní fond tatérské solidarity je autonomní iniciativa, která poskytuje podporu lidem z celého světa, jež čelí pronásledování nebo se nachází v tíživé životní situaci kvůli válce, případně kvůli jejich protiválečným aktivitám a názorům.
  • International Solidarity Fund is an autonomous initiative that provides support to people from all over the world who face persecution or find themselves in a difficult life situation because of war or because of their anti-war activities and views.

Bankovní účet:

Pokud chcete iniciativu podpořit finančně, můžete to učinit přes bankovní účet 670100-2209566741/6210

O zaslaných příspěvcích nás informujte prostřednictvím e-mailu.

(Pokud nechcete k platbě využít svůj účet, můžete využít platbu poštovní poukázkou A, návod v odkazu)

  • If you would like to support the initiative financially, you can do so through bank account.

Bank details: 670100-2209566741/6210

Swift code: BREXCZPPXXX (BREXCZPP)

  • Please inform us about the donations sent via email.