kam jdou peníze // Where the money goes

Veškeré shromážděné peníze poslouží k podpoře lidí, jež čelí pronásledování nebo se nachází v tíživé životní situaci kvůli válce, případně kvůli jejich protiválečným aktivitám a názorům.

Z peněz tedy může být hrazeno cestovné, ubytování, strava, hygienické prostředky, lékařská péče, stavební materiál, právní pomoc ap.

Postupně budeme zveřejňovat příběhy podpořených osob a jak konkrétně byla pomoc poskytnuta.

  • The MTNW website and other media platforms will gradually publish information about the people involved, their fundraising work and the amount of donations raised. Later, information will also be added on who the funds raised will help and how specifically.