Make Tattoo Not War (MTNW)

Featured

TATTOO AND SOLIDARITYMake Tattoo Not War (MTNW) is an international campaign supporting people affected by the war that began with the Russian army’s invasion of the so-called Ukraine in February 2022.

The war conflict is driving people from their homes, destroying their facilities, causing numerous injuries, traumas and deaths. The MTNW campaign seeks to raise funds for those who are deeply affected by these issues.

Continue reading

Make Tattoo Not War: kampaň pomáhající válkou postiženým lidem

Featured

Make Tattoo Not War (MTNW) je mezinárodní kampaň podporující lidi postižené válkou, která započala vpádem ruské armády na území takzvané Ukrajiny v únoru 2022.

Válečný konflikt vyhání lidi z domovů, ničí jejich zázemí, působí četná zranění, traumata a úmrtí. Kampaň MTNW se snaží získat prostředky pro ty, kterých se tyto problémy bytostně týkají.

Continue reading

Your new tattoo can support people in Kharkiv

The Make Tattoo Not War (MTNW) campaign is currently raising funds for a community heating centre in Kharkiv, Ukraine, where people are preparing for the upcoming heating crisis. Get a tattoo and donate to this project. The money raised will be sent to the Kharkiv-based group Assembly, which has been working for a long time to provide humanitarian aid to the most vulnerable groups of people affected by the war.

In mid-September 2022, the Assembly initiative said:

“Kharkiv has experienced three complete power outages in the last two days, in as a result of a Russian army missile attack on one of the largest heat sources in the country.

It appears to be just a cautionary tale of the icy hell that awaits us when temperatures plunge well below zero. Under these conditions, best support for the civilian population in most of the targeted areas in the civilian areas would simply be to allow free passage abroad, but that’s not we can probably only dream of. We must therefore look for ways to adapt our activities to the most extreme conditions that we can expect since the beginning of the invasion. We have the idea of setting up something like a community heating centre in one of the poorest neighborhoods, including a permanent hotline for those in need.”

Tvoje nové tetování může podpořit lidi v ukrajinském Charkově!

Kampaň Make Tattoo Not War (MTNW) momentálně shromažďuje prostředky na komunitní topeniště v ukrajinském Charkově, kde se lidé připravují na přicházející topnou krizi. Nech se potetovat a přispěj na tento projekt. Vybrané peníze pošleme do Charkova skupině Assembly, která již dlouhou dobu pracuje na humanitární pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva, které postihla válka.

Iniciativa Assembly v polovině září 2022 uvedla:

“Charkov zažil v posledních dvou dnech tři úplné výpadky energie, v důsledku ruského raketového útoku na jeden z největších tepelných zdrojů v zemi.

Vypadá to, že jde jen o varující ukázku toho, jaké ledové peklo nás čeká, až budou teploty hluboce pod nulou. Za těchto podmínek by nejlepší podporou pro civilní obyvatelstvo ve většině ostřelovaných územích bylo jednoduše povolení volného odchodu do zahraničí, ale o tom si zřejmě můžeme nechat jen zdát. Proto musíme hledat způsoby, jak přizpůsobit naše aktivity těm nejextrémnějším podmínkám, které od počátku invaze nastávají. Máme nápad zřídit něco jako komunitní topeniště v jedné z nejchudších čtvrtí, včetně stálé linky pro ty, kteří se ocitli v nouzi.”

Wikywomit

Malá, trhlá holka, která nejradši maluje, tetuje, miluje hory a palmy! Pokud jde o styl tetování mám ráda stínované i barevné tetování. Ráda dělám freehand (malování přímo na tělo). Přidávám pár benefičních motivů, ale klidně můžeme vymyslet něco na místě… Fantazii se meze nekladou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

Vagabund

Začínal jsem tetovat cívkovým strojkem, ale pak jsem ho odložil. Teď se věnuju handpoke tetování, protože si rád určuju vlastní tempo. Baví mě ten pomalý proces, kdy tetování vzniká seskupováním teček. Trvá to déle, ale prožitek a výsledek za to stojí.

Nemám mobilní telefon ani profily na sociálních sítích. Občas sice komunikuju přes e-mail, ale preferuju osobní domluvu. Kdo chce, cestu si ke mně najde.

  • web: vagabundtattoo.cz
  • e-mail: vagabundtattoo [@] riseup.net
  • lokalita: (celé Česko)

Continue reading

Ebenzlesa

Má tvorba se nejčastěji uchyluje k symbolickému, abstraktnímu a nativnímu charakteru geometrických tvarů a dotworkových ploch. Techniku tetování volím mezi handpoke technikou a strojkem dle typu motivu, kdy mi strojek pomáhá pracovat více jako se štětcem, nebo ve velkých plných plochách. Handpoke oproti tomu používám především na dotwork a taky se k němu uchyluji v případě silového charakteru tetování. Rád pracuji formou freehandu malby motivu přímo na kůži, kdy motiv vzniká situačně a v symbióze tetovaného a tetujícího.

Continue reading

Začátek Duhy 

Jsme jediné tetovací studio v Mostě, které dělá vlastní návrhy na tetování dle přání klientů. Vždy po osobní konzultaci, Vám vytvoříme jedinečný návrh dle Vašich představ. Konzultace návrhů probíhají individuálně dle předchozí domluvy, případně přes Instagram, Facebook, nebo telefonicky.

Jednotlivá sezení domlouváme individuálně dle potřeb klientů i o víkendu.

Continue reading

Sachetattoo

Jmenuji se Anna, věnuji se handpoku a tetování strojkem (které momentálně preferuji) circa od roku 2015. Pocházím ze severních Čech, ale jsem věčným nomádem. Momentálně působím v Děčíně a Praze. Dělám kérky spíše komixovějšího charakteru, ale mám ráda geometrii a abstrakci. Ve výběrech je pár mých “wanna do”, které bych ráda někomu vryla pod kůži. Fantazii se ale meze nekladou. Budu se těšit!

Podpořme společně smysluplnou věc! Stop Putin! Stop this fucking war!!!

Continue reading